Materská škola Družby Banská Bystrica

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je 7 triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, tiež deťom s pokračovaním v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

MŠ sa nachádza na sídlisku Fončorda v účelových budovách. Je rozdelená na dva pavilóny a hospodársku budovu. Prízemie a poschodie obidvoch pavilónov tvoria triedy s príslušnými priestormi, miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov. Od septembra 2016 bola v rámci projektu rozširovania kapacít materských škôl otvorená nová trieda s názvom dúhová.

V hospodárskej budove sa nachádza kuchyňa, jedáleň pre zamestnancov, účelové priestory pre personál, izolačná miestnosť a kancelárie riaditeľky MŠ, riaditeľky ŠJ a zástupkyne riaditeľky MŠ.

Do areálu MŠ patrí aj školská záhrada vybavená drevenými preliezačkami, detskými fitness strojmi, hojdačkami, kolotočmi, kolísadlami, detskými domčekami  a pieskoviskami pre deti.
Je tu aj enviromentálny kútik s bylinkami a kvetmi a pocitový chodník.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod.

TRIEDY V MATERSKEJ ŠKOLE

Triedy v MŠ sú označené farbami a deti sú v nich rozdelené podľa vekových osobitostí.

Malá budova

- prízemie:
1.trieda - BIELA:          5 – 6 r. deti
7. trieda - DÚHOVÁ:     4- 5  r. deti
- poschodie:
2. trieda - ORANŽOVÁ: 3 – 4 r. deti

Čo potrebuje moje dieťa do Materskej školy ?

 1.   Posteľná bielizeň :

       obliečka na paplón – rozmery  0,80 m x 1, 10 m
       obliečka na vankúš – rozmery 0, 50 m x 0, 45 m
       plachta s gumičkou – rozmery 0, 60 m x 1, 40 m       

 1. Pyžamo
 2. Obuv na prezutie
 3. Detský uteráčik s uškom na zavesenie
 4. Porcelánový hrnček na pitný režim,
 5. Vlhčené obrúsky ( 2x v roku), rolku igelitových tašiek (cca 30x50 cm)
 6. Návleky na obuv pre dospelých
 7. Hrebeň s uškom na zavesenie
 8. Pršiplášť

 Všetky veci prosím zbaľte do tašky označenej priezviskom dieťaťa a odovzdajte pri nástupe učiteľke.

Všetky časti posteľnej bielizne, oblečenie aj obuv označte priezviskom dieťaťa !

   Zabezpečte, aby malo dieťa v skrinke vždy náhradné oblečenie .

Veľká budova

- prízemie:
3. trieda - MODRÁ:    3 – 4 r. deti
4. trieda - ČERVENÁ: 5 – 6 r. deti

- poschodie:
5. trieda - ŽLTÁ:      4 – 5 r. deti
6. trieda - ZELENÁ:  5 – 6 r. deti

PERSONÁL MATERSKEJ ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci: 14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Riaditeľka Materskej školy:
 Mgr.
Perla Snopková
Konzultačné hodiny:
Po, Ut, Št, Pia: 11:00 hod. - 12:30 hod.
Streda:             8:00 hod. - 14:00 hod.
Kontakt:
tel. č.:   048/413 52 63
e-mail: 


Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Miriam Kováčová
Konzultačné hodiny:
Po - Pia:   11:00 hod. - 12:30 hod.
Kontakt:
tel. č.: 048/413 52 63

Vedúca školskej jedálne:  Zuzana Teremová
Konzultačné hodiny:
Po, Str, Pia:   8:00 hod. - 15:00 hod.
Kontakt:
tel. č.:  048/413 52 32
e-mail:

Rozdelenie pedagogických zamestnancov podľa tried:

DÚHOVÁ TRIEDA:  Mgr. Perla Snopková, Slávka Pančíková

BIELA TRIEDA:  Mgr. Miriam Kováčová, Mgr. Alena Lopušná, PhD.

ORANŽOVÁ TRIEDA:  Mgr. Mária Oravcová, Oľga Weisová

ČERVENÁ TRIEDA: Mgr. Alena Koštialová, Mgr. Jana Hrnčiariková

ZELENÁ TRIEDA:  Bc. Jana Gašparová, Júlia Dzúriková

MODRÁ TRIEDA: Alena Mráziková, Nikola Mayerová

ŽLTÁ TRIEDA:  Mgr. Zdenka Malatincová, Ing. Dominika Bombalová

Nepedagogickí zamestnanci: 
Katarína Krišťáková, Božena Chladná, Jana Gondášová, Božena Králiková, Zuzana Teremová, Adriana Šajbanová, Petronela Kubišová, Gabriela Lamperová, Denisa Nosáľová

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

 • Výtvarný krúžok
 • Výučba cudzieho jazyka – angličtina
 • Lego krúžok
 • Predplavecká príprava
 • Lyžiarska príprava
 • Krasokorčuliarska príprava


Všetky krúžky prebiehajú v rámci pobytu dieťaťa v MŠ v popoludňajších hodinách.