Zo života našej škôlky

Každoročné akcie MŠ

 • Výtvarné súťaže

 • Športová olympiáda

 • Fotografovanie detí

 • Vítanie Mikuláša

 • Návšteva knižnice

 • Karneval

 • Vystúpenia ku Dňu matiek

 • Bystrický slávik – spevácka súťaž

 • MDD – letný karneval a súťaže

 • Rozlúčka s predškolákmi

 • Návšteva ZŠ Moskovská, ZŠ Spojová, ZŠ Radvanská

 • Ochutnávka zdravej výživy a nátierok pre rodičov

 • Hipoterapia – jazda na poníkoch

 • Cvičenie s hasičskou záchrannou službou

 • Ukážka práce psovodov

 • Ukážka policajnej techniky

MŠ spolupracuje s nasledovnými odbornými inštitúciami:

 1. Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

 2. Špeciálna súkromná MŠ - očná

 3. Logopedické ambulancie

 4. Pediatrické ambulancie

 5. Základné školy